Үнэт цаас

 • 11 компанийн 11,629 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 5 сарын 12
  2017 оны тавдугаар сарын 12-ны өдөр “I”, “II”, “III” ангилалд бүртгэлтэй 11 хувьцаат компанийн 11,629 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 3 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 4 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан бол 4 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш тогтвортой байлаа.
 • 19 компанийн 20,132 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 5 сарын 11
  2017 оны тавдугаар сарын 11-ны өдөр “I”, “II”, “III” ангилалд бүртгэлтэй 19 хувьцаат компанийн 20,132 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 5 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 10 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан бол 4 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш тогтвортой байлаа.
 • 22 компанийн 42,228 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 5 сарын 10
  2017 оны тавдугаар сарын 10-ны өдөр “I”, “II”, “III” ангилалд бүртгэлтэй 22 хувьцаат компанийн 42,228 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 5 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 12 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан бол 5 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш тогтвортой байлаа.
 • 18 компанийн 37,790 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 5 сарын 9
  Энэ өдөр ”MSE ALL” индекс 818.13 нэгж болж 0.47%-иар буурсан бол зах зээлийн үнэлгээ 1,426,407,811,359 төгрөг боллоо.
 • 20 компанийн 117,329 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 5 сарын 8
  2017 оны тавдугаар сарын 08-ны өдөр “I”, “II”, “III” ангилалд бүртгэлтэй 20 хувьцаат компанийн 117,329 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 12 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 5 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан бол 3 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш тогтвортой байлаа.
 • Долоо хоногийн арилжааны тойм мэдээ

  2017 оны 5 сарын 8
  Монголын хөрөнгийн бирж 2017 оны тавдугаар сарын 01-нээс тавдугаар сарын 05-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 10,772,410,725 төгрөгийн арилжаа хийж, өдөрт дунджаар 2.1 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийсэн байна.
 • 22 компанийн 1,061,199 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 5 сарын 5
  Энэ өдөр ”MSE ALL” индекс 823.12 нэгж болж 0.13%-иар буурсан бол зах зээлийн үнэлгээ 1,434,899,338,319 төгрөг боллоо.
 • 31 компанийн 128,805 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 5 сарын 4
  Энэ өдөр ”MSE ALL” индекс 824,16 нэгж болж 0.66%-иар буурсан бол зах зээлийн үнэлгээ 1,437.416.198.893 төгрөг боллоо.
 • 27 компанийн 58,187 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 5 сарын 3
  Энэ өдөр ”MSE ALL” индекс 838.42 нэгж болж 0.72%-иар өссөн бол зах зээлийн үнэлгээ 1,456,215,258,193 төгрөг боллоо.
 • 25 компанийн 93,933 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 5 сарын 2
  Энэ өдөр ”MSE ALL” индекс 832.36 нэгж болж 0.85%-иар буурсан бол зах зээлийн үнэлгээ 1,465,444,474,395 төгрөг боллоо.
 • 19 компанийн 1.217.002 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 5 сарын 1
  Энэ өдөр ”MSE ALL” индекс 840.12 нэгж болж 0.35%-иар өссөн бол зах зээлийн үнэлгээ 1,486,743,860,144 төгрөг боллоо.
 • Долоо хоногийн арилжааны тойм мэдээ

  2017 оны 5 сарын 1
  Монголын хөрөнгийн бирж 2017 оны 4 дугаар сарын 24-нaaс 4 сарын 28-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 21,067,600,618.78 төгрөгийн арилжаа хийж, өдөрт дунджаар 4.2 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийсэн байна.
 • 18 компанийн 50,394 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 4 сарын 27
  Энэ өдөр ”MSE ALL” индекс 837.98 нэгж болж 0.16%-иар өссөн бол зах зээлийн үнэлгээ 1,487,754,992,771 төгрөг боллоо.
 • 20 компанийн 31,368 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 4 сарын 26
  2017 оны дөрөвдүгээр сарын 26-ны өдөр “I”, “II”, “III”ангилалд бүртгэлтэй 20 хувьцаат компанийн 31,368 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 8 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 5 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан бол 7 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш тогтвортой байлаа.
 • 16 компанийн 57,984 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 4 сарын 25
  Энэ өдөр ”MSE ALL” индекс 837.34 нэгж болж 0.21%-иар өссөн бол зах зээлийн үнэлгээ 1,487,980,390,574 төгрөг боллоо.
 • 16 компанийн 27,374 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 4 сарын 24
  2017 оны дөрөвдүгээр сарын 24-ны өдөр “I”, “II”, “III”ангилалд бүртгэлтэй 16 хувьцаат компанийн 27,374 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 4 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 7 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан бол 5 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш тогтвортой байлаа.
 • Долоо хоногийн арилжааны тойм мэдээ

  2017 оны 4 сарын 24
  Монголын хөрөнгийн бирж 2017 оны дөрөвдүгээр сарын 17-нaaс дөрөвдүгээр сарын 21-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 24,523,399,191.85 төгрөгийн арилжаа хийж, өдөрт дунджаар 4.9 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийсэн байна. 
 • 13 компанийн 17,965 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 4 сарын 21
  Энэ өдөр ”MSE ALL” индекс 840.01 нэгж болж 0.09%-иар өссөн бол зах зээлийн үнэлгээ 1,492,287,054,232 төгрөг боллоо.
 • 16 компанийн 111,116 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 4 сарын 18
  Засгийн газрын үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 24 ширхэг үнэт цаас 2,287,200 төгрөгөөр арилжаалагдсан байна.
 • 22 компанийн 41,045 хувьцаа арилжжээ

  2017 оны 4 сарын 17
  Энэ өдөр ”MSE ALL” индекс 839.78 нэгж болж 0.25%-иар өссөн бол зах зээлийн үнэлгээ 1,498,794,329,580 төгрөг боллоо.
 • Долоо хоногийн арилжааны тойм мэдээ

  2017 оны 4 сарын 17
  Монголын хөрөнгийн бирж 2017 оны 4 дугаар сарын 10-нaaс 4 сарын 14-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 35,780,708,301.67 төгрөгийн арилжаа хийж, өдөрт дунджаар 7.2 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийсэн байна.